Geçtiğimiz 10 yıl seçili BİST sektörleri nominal getiri oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Sektör getirileri, mevcut ve gelecekteki sonuçlar hakkında kesin bir değerlendirme sağlamaz. Bu veriler, yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalıdır.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ortalama
Bilgi T.
%74,4
Bilgi T.
%48,4
Metal Ana
%59,9
Ulaşım
%193,7
Ulaşım
-%1,1
Bilgi T.
%120,8
Orman Kağıt
%169,2
Metal Ana
%91,8
Ulaşım
%538,0
Taş Toprak
%99,3
Ulaşım
%82,9
Metal Ana
%73,7
Kimya P.P.
%18,9
Spor
%57,8
Metal Ana
%108,4
Kimya P.P.
-%1,6
Orman Kağıt
%86,9
Turizm
%154,2
İnşaat
%80,2
Elektrik
%389,8
Ticaret
%95,6
Elektrik
%59,9
Taş Toprak
%43,5
Gayrimenkul Y.O.
%5,9
İnşaat
%27,0
Tekstil
%94,7
Ticaret
-%1,6
Spor
%78,0
Bilgi T.
%125,1
Metal Eşya
%61,8
Kimya P.P.
%244,1
Spor
%92,0
Bilgi T.
%58,3
Metal Eşya
%42,8
Metal Eşya
%5,3
Tekstil
%26,5
Kimya P.P.
%76,8
Tekstil
-%14,3
Turizm
%70,3
Taş Toprak
%119,3
Kimya P.P.
%56,5
Tekstil
%224,3
Banka
%85,2
Kimya P.P.
%54,5
Ulaşım
%38,1
Ticaret
%1,1
Metal Eşya
%25,1
Ticaret
%57,8
Turizm
-%15,2
Tekstil
%67,7
Elektrik
%100,5
Bilgi T.
%56,3
Orman Kağıt
%222,1
Gıda
%62,0
Tekstil
%52,0
Kimya P.P.
%37,4
Orman Kağıt
-%0,7
Taş Toprak
%21,3
Tüm Şirketler
%50,9
Elektrik
-%17,5
Metal Eşya
%64,3
Spor
%92,2
Turizm
%56,2
Banka
%220,9
Ulaşım
%58,5
Metal Ana
%51,3
Banka
%32,2
İnşaat
-%0,8
Gayrimenkul Y.O.
%14,7
Turizm
%37,8
Gıda
-%17,5
Elektrik
%52,5
Tekstil
%89,3
Ulaşım
%40,6
İnşaat
%208,2
Metal Eşya
%55,1
Metal Eşya
%50,5
Tekstil
%31,4
Turizm
-%3,4
Kimya P.P.
%13,4
Elektrik
%37,2
Tüm Şirketler
-%18,2
Metal Ana
%51,4
Metal Eşya
%84,7
Tüm Şirketler
%28,6
Tüm Şirketler
%203,2
Bilgi T.
%48,6
Taş Toprak
%50,0
Tüm Şirketler
%28,6
Spor
-%7,1
Tüm Şirketler
%11,4
Banka
%35,3
İnşaat
-%20,1
İnşaat
%51,1
Metal Ana
%77,7
Spor
%23,5
Gayrimenkul Y.O.
%195,9
Tüm Şirketler
%42,9
Orman Kağıt
%48,3
Elektrik
%28,0
Elektrik
-%8,3
Bilgi T.
%10,7
Orman Kağıt
%35,3
Orman Kağıt
-%21,3
Gayrimenkul Y.O.
%47,9
Gayrimenkul Y.O.
%63,3
Tekstil
%20,0
Taş Toprak
%185,2
Kimya P.P.
%20,3
İnşaat
%44,0
Turizm
%28,0
Tekstil
-%11,5
Banka
%9,7
Bilgi T.
%34,4
Taş Toprak
-%22,8
Taş Toprak
%45,0
Ticaret
%58,6
Gayrimenkul Y.O.
%12,8
Ticaret
%178,7
Gayrimenkul Y.O.
%18,7
Turizm
%43,5
Gayrimenkul Y.O.
%27,1
Tüm Şirketler
-%12,2
Orman Kağıt
%7,5
Metal Eşya
%32,4
Metal Ana
-%23,7
Gıda
%38,8
Kimya P.P.
%56,8
Elektrik
%12,6
Metal Eşya
%160,7
İnşaat
%17,8
Ticaret
%41,8
Ticaret
%19,7
Gıda
-%13,3
Elektrik
%6,4
İnşaat
%29,9
Metal Eşya
-%27,1
Banka
%36,0
Gıda
%48,5
Gıda
%11,1
Gıda
%158,0
Metal Ana
%16,4
Tüm Şirketler
%41,1
Spor
%15,4
Taş Toprak
-%16,1
Turizm
%3,2
Gıda
%25,2
Banka
-%29,2
Tüm Şirketler
%34,3
İnşaat
%44,3
Taş Toprak
%6,6
Bilgi T.
%109,2
Turizm
%8,4
Banka
%36,8
Gıda
%5,7
Ulaşım
-%21,0
Ticaret
-%3,4
Taş Toprak
%18,4
Gayrimenkul Y.O.
-%31,3
Kimya P.P.
%22,6
Tüm Şirketler
%41,4
Banka
%4,3
Turizm
%95,1
Orman Kağıt
%2,4
Gayrimenkul Y.O.
%36,1
Orman Kağıt
%5,3
Banka
-%23,4
Gıda
-%6,2
Gayrimenkul Y.O.
%6,5
Bilgi T.
-%45,1
Ticaret
%19,3
Ulaşım
-%2,6
Ticaret
-%7,5
Metal Ana
%85,4
Elektrik
-%1,8
Spor
%35,8
İnşaat
%2,5
Metal Ana
-%27,5
Ulaşım
-%29,3
Spor
-%8,1
Spor
-%52,0
Ulaşım
%13,6
Banka
-%2,7
Orman Kağıt
-%23,6
Spor
%66,3
Tekstil
-%8,0
Gıda
%31,2

Geçtiğimiz 10 yıl seçili BİST sektörleri reel getiri oranları aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. Sektör getirileri, mevcut ve gelecekteki sonuçlar hakkında kesin bir değerlendirme sağlamaz. Bu veriler, yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalıdır.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ortalama
Bilgi T.
%61,3
Bilgi T.
%36,4
Metal Ana
%47,4
Ulaşım
%162,4
Ulaşım
-%17,8
Bilgi T.
%97,4
Orman Kağıt
%134,9
Metal Ana
%40,9
Ulaşım
%288,4
Taş Toprak
%20,9
Ulaşım
%38,5
Metal Ana
%60,6
Kimya P.P.
%9,3
Spor
%45,4
Metal Ana
%86,2
Kimya P.P.
-%18,2
Orman Kağıt
%67,1
Turizm
%121,8
İnşaat
%32,4
Elektrik
%198,1
Ticaret
%18,7
Bilgi T.
%29,2
Taş Toprak
%32,7
Gayrimenkul Y.O.
-%2,7
İnşaat
%17,0
Tekstil
%74,0
Ticaret
-%18,2
Spor
%59,2
Bilgi T.
%96,4
Metal Eşya
%18,9
Kimya P.P.
%109,5
Spor
%16,5
Elektrik
%24,4
Metal Eşya
%32,0
Metal Eşya
-%3,3
Tekstil
%16,5
Kimya P.P.
%58,0
Tekstil
-%28,8
Turizm
%52,3
Taş Toprak
%91,4
Kimya P.P.
%15,0
Tekstil
%97,4
Banka
%12,4
Metal Ana
%23,9
Ulaşım
%27,7
Ticaret
-%7,1
Metal Eşya
%15,3
Ticaret
%41,0
Turizm
-%29,5
Tekstil
%49,9
Elektrik
%75,0
Bilgi T.
%14,9
Orman Kağıt
%96,1
Gıda
-%1,7
Kimya P.P.
%22,4
Kimya P.P.
%27,0
Orman Kağıt
-%8,7
Taş Toprak
%11,8
Tüm Şirketler
%34,9
Elektrik
-%31,4
Metal Eşya
%46,9
Spor
%67,8
Turizm
%14,8
Banka
%95,3
Ulaşım
-%3,8
Tekstil
%22,1
Banka
%22,2
İnşaat
-%8,8
Gayrimenkul Y.O.
%5,7
Turizm
%23,1
Gıda
-%31,4
Elektrik
%36,4
Tekstil
%65,1
Ulaşım
%3,4
İnşaat
%87,6
Metal Eşya
-%5,9
Metal Eşya
%20,3
Tekstil
%21,5
Turizm
-%11,2
Kimya P.P.
%4,4
Elektrik
%22,6
Tüm Şirketler
-%32,0
Metal Ana
%35,4
Metal Eşya
%61,1
Tüm Şirketler
-%5,5
Tüm Şirketler
%84,6
Bilgi T.
-%9,8
Orman Kağıt
%19,0
Tüm Şirketler
%18,9
Spor
-%14,6
Tüm Şirketler
%2,7
Banka
%20,9
İnşaat
-%33,6
İnşaat
%35,1
Metal Ana
%55,1
Spor
-%9,2
Gayrimenkul Y.O.
%80,1
Tüm Şirketler
-%13,3
Taş Toprak
%18,5
Elektrik
%18,3
Elektrik
-%15,7
Bilgi T.
%2,0
Orman Kağıt
%20,8
Orman Kağıt
-%34,6
Gayrimenkul Y.O.
%32,3
Gayrimenkul Y.O.
%42,5
Tekstil
-%11,8
Taş Toprak
%73,6
Kimya P.P.
-%27,0
Turizm
%16,9
Turizm
%18,3
Tekstil
-%18,7
Banka
%1,1
Bilgi T.
%20,1
Taş Toprak
-%35,8
Taş Toprak
%29,6
Ticaret
%38,4
Gayrimenkul Y.O.
-%17,1
Ticaret
%69,7
Gayrimenkul Y.O.
-%28,0
İnşaat
%13,8
Gayrimenkul Y.O.
%17,5
Tüm Şirketler
-%19,3
Orman Kağıt
-%1,0
Metal Eşya
%18,3
Metal Ana
-%36,6
Gıda
%24,1
Kimya P.P.
%36,8
Elektrik
-%17,2
Metal Eşya
%58,7
İnşaat
-%28,5
Ticaret
%11,7
Ticaret
%10,6
Gıda
-%20,3
Elektrik
-%2,0
İnşaat
%16,1
Metal Eşya
-%39,4
Banka
%21,6
Gıda
%29,5
Gıda
-%18,4
Gıda
%57,0
Metal Ana
-%29,4
Tüm Şirketler
%11,4
Spor
%6,7
Taş Toprak
-%22,9
Turizm
-%4,9
Gıda
%11,9
Banka
-%41,2
Tüm Şirketler
%20,1
İnşaat
%25,9
Taş Toprak
-%21,7
Bilgi T.
%27,3
Turizm
-%34,2
Spor
%9,5
Gıda
-%2,3
Ulaşım
-%27,4
Ticaret
-%11,0
Taş Toprak
%5,8
Gayrimenkul Y.O.
-%42,9
Kimya P.P.
%9,7
Tüm Şirketler
%23,4
Banka
-%23,4
Turizm
%18,7
Orman Kağıt
-%37,8
Gayrimenkul Y.O.
%8,3
Orman Kağıt
-%2,7
Banka
-%29,6
Gıda
-%13,5
Gayrimenkul Y.O.
-%4,8
Bilgi T.
-%54,3
Ticaret
%6,7
Ulaşım
-%15,0
Ticaret
-%32,0
Metal Ana
%12,9
Elektrik
-%40,4
Banka
%6,4
İnşaat
-%5,3
Metal Ana
-%33,4
Ulaşım
-%34,9
Spor
-%17,9
Spor
-%60,1
Ulaşım
%1,5
Banka
-%15,1
Orman Kağıt
-%43,9
Spor
%1,2
Tekstil
-%44,2
Gıda
%3,5
Kategori BİST Endeksi Sektör
Banka BİST BANKA Bankacılık
Metal Ana BİST METAL ANA Ana Metal Sanayi
Tekstil BİST TEKSTİL DERİ Tekstil
Bilgi T. BİST BİLİŞİM Bilgi Teknolojileri
Gıda BİST GIDA İÇECEK Gıda İçecek
Elektrik BİST ELEKTRİK Elektrik
Gayrimenkul Y. O. BİST GAYRİMENKUL Y. O. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları
İnşaat BİST İNŞAAT İnşaat
Orman Kağıt BİST ORMAN KAĞIT BASIM Orman Kağıt Basım
Kimya P. P. BİST KİMYA PETROL Kimya Petrol Plastik
Metal Eşya BİST METAL EŞYA MAKİNA Metal Eşya Makina
Ulaşım BİST ULAŞTIRMA Ulaşım
Turizm BİST TURİZM Turizm
Spor BİST SPOR Spor
Ticaret BİST TİCARET Ticaret
Taş Toprak BİST TAŞ TOPRAK Taş/Toprak Ürünleri
Tüm Şirketler BİST TÜM Tüm Şirketler