Bankacılık
Mevduat ve Katılım Fonu Sigortası
İzlediğiniz içerikler sonrasında Finansal Okuryazarlık Sertifikası kazanmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
10 kredi
  • Kategori Bankacılık
  • Süre ####

Eğitimi Paylaş

İçerik Metni

Mevduat ve Katılım Fonu Sigortası
Mevduat ve katılım bankalarının faaliyet izinlerinin kaldırılması durumunda, hak sahiplerinin maruz kalacağı kayıpların kısmen ya da tamamen ödenmesinin garanti edilmesine “mevduat ve katılım fonu sigortası” adı verilmektedir. Ülkemizde mevduat ve katılım fonu sigortasına ilişkin yetki ve görev kamu tüzel kişiliğini haiz Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na yani TMSF’ye aittir.
Mevduat ve katılım fonu sigortası, mevduat bankaları nezdindeki vadeli ya da vadesiz mevduat hesapları ile, katılım bankaları nezdindeki katılma ya da özel cari hesapları kapsar. Türk Lirası cinsinden olan hesapların yanı sıra, döviz, kıymetli maden cinsinden olan hesaplar da sigorta kapsamındadır. Bankalar tarafından satışına aracılık edilen devlet tahvili, hazine bonosu, yatırım fonu gibi yatırım araçları sigorta kapsamında değildir.
Söz konusu sigortaya ilişkin primler, ilgili banka tarafından TMSF'ye ödenir. TMSF ise bankanın faaliyet izninin kaldırılması durumunda hesap sahiplerine 650 bin Türk Lirasına kadar ödeme yapar. Bu tutar her yıl, yeniden değerleme oranı dikkate alınarak takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılır.
Burada, bankanın merkezinin Türkiye’de olup olmaması ya da hesap sahibinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup olmaması önemli değildir. Ancak, hesabın ilgili bankanın yurt içi şubelerinde bulunması gerekmektedir. Bankanın yurt dışı şubesinde bulunan hesaplar sigorta kapsamında değildir.
Peki sigortalanan tutar nasıl hesaplanır?
Sigortalanan tutar, bir kişinin her bir bankadaki parası için ayrı ayrı hesaplanır. Gelin örnek üzerinden bakalım.
Ali’nin toplam 1.300.000 lirası var ve tüm parasını A bankasına yatırdıysa, bu paranın 650.000 lirası sigorta kapsamındadır. Ali’nin bu parayı A bankasının farklı şubelerine yatırmış olması durumunda da sigortalanan tutar değişmez. Ali parasının 900.000 lirasını A bankasına, 400.000 lirasını B bankasına yatırdıysa, A bankasındaki parasının 650.000 lirası, B bankasındaki parasının tamamı, yani toplam 1.050.000 lirası sigorta kapsamında olur. Ali A bankasına 650.000 lira, B bankasına 650.000 lira yatırdıysa Ali’nin parasının tamamı sigorta kapsamında olur. Bu hesapların mevduat ve katılma hesabı ya da özel cari hesap olması önemli değildir.
Ortak hesaplarda ise sigorta tutarı, hesaba ortak olanların her biri için ayrı ayrı hesaplanır. Ortak hesapta hesap sahiplerinin payları belirtilmemiş ise her hesap sahibinin eşit oranda paya sahip olduğu kabul edilir.
Örneğin; Ayla ve Ahmet’in ortak banka hesaplarında 2.000.000 lira olduğunu ve bu ortak hesapta eşit paya sahip olduklarını varsayalım. Sigorta kapsamında ikisi de 650.000 liraya kadar olan paralarını geri alabileceklerdir.
Sigorta kapsamında ödemeler Türk Lirası olarak yapılır. Döviz cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Merkez Bankası döviz alış kurları esas alınarak belirlenir. Kıymetli maden cinsinden hesapların Türk Lirası karşılıkları ise, bankanın faaliyet izninin kaldırıldığı tarihteki Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası seans kapanış fiyatına ve Merkez Bankası döviz alış kurlarına göre belirlenir.