Kredi Zorunlu Eğitim
Kredilerde Tüketici Hakları
İzlediğiniz içerikler sonrasında Finansal Okuryazarlık Sertifikası kazanmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
10 kredi
  • Kategori Kredi
  • Süre ####

Eğitimi Paylaş

İçerik Metni

Kredili Ürünlerde Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Hükümler

Tüketiciler tarafından kullanılan kredili ürünlerde tüketicilerin korunmasına ilişkin özel hükümler uygulanmaktadır. Bunlar esas olarak Tüketicilerin Korunmasına İlişkin Kanun ve Ticaret Bakanlığı’nın konuya ilişkin yayımladığı Yönetmelikler ile düzenlenmektedir. Kredi kullananın tüketici sayılabilmesi için ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi gerekmektedir. Tüketiciler tarafından kullanılan kredili ürünlere örnek olarak, ihtiyaç, taşıt ve konut kredileri ile kredi kartı veya kredili mevduat hesabı gösterilebilir. Kredi veren kuruluşla doğabilecek olası anlaşmazlıklara karşı bilinmesi gereken hususlardan bazıları şunlardır:

Cayma Hakkı

Konut kredisi ve taksitli nakit avans kredisi dışındaki kredilerde, tüketicilerin kredi kullandıktan sonraki 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahip olması yasal bir zorunluluktur. Cayma hakkını kullanmak için herhangi bir gerekçe göstermek ve cezai şart ödemek gerekmez. Eğer bu süre içinde krediden faydalanılmışsa, kredi veren, tüketiciden;

Kredinin anaparası,

Anaparanın geri ödendiği tarihe kadar işletilen faiz tutarı,

Kredi verence kamu kurumlarına veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar

dışında herhangi bir bedel talep edemez.

Ancak, tüketicinin kredi borcunu en geç cayma bildirimini yaptığı tarihten itibaren otuz gün içinde geri ödemesi gerekir. Bu süre içinde ödeme yapılmaması durumunda tüketici krediden caymamış sayılır.

Faiz Oranları

Faiz oranları sözleşme tarihindeki şartlara göre belirlenir, ancak sonraki dönemde faiz oranlarında yaşanan değişiklikler bazı durumlarda tüketiciyi de etkileyebilmektedir. Kredi kartı, kredili mevduat hesabı ve değişken faizli konut kredilerinde uygulanan faiz oranlarında değişiklikler olabilmektedir. Ancak bu değişikliklere bazı yasal düzenlemeler getirilmiştir.Faiz oranlarında değişiklik olması halinde, tüketicinin önceden bilgilendirilmesi zorunludur. Kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı işlemlerinden kaynaklı faizlerin azami oranı ile değişken faizli konut kredilerinde kullanılacak referans faizler Merkez Bankası tarafından belirlenmektedir. Öte yandan, tüketicilere sabit faizle kullandırılan kredilerde, örneğin bir ihtiyaç ya da taşıt kredisinde, faiz oranları tüketici aleyhine değiştirilemez. Ancak sabit faizli konut kredilerinde tüketicinin rızasının bulunması durumunda faiz oranlarının değiştirilmesi mümkündür.

Erken Ödeme İndirimi

Tüketici, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesi yapabileceği gibi kredi borcunun tamamını da erken ödeyebilir. Bu durumlarda kredi veren ödeme miktarına göre gerekli tüm faiz ve diğer maliyetler üzerinden indirim yapmakla yükümlüdür. Yalnızca sabit faizli konut kredilerinde kredi veren tarafından erken ödeme tazminatı talep edilebilmektedir. Bu durumda, talep edilen tazminat miktarı ödeme indiriminden daha yüksek olamaz.

Sigorta

Tüketiciler tarafından kullanılan kredilerde, sigorta yaptırılmasına ilişkin bir kanuni zorunluluk bulunmaz ve tüketicinin açık rızası bulunmadan kredi ile ilgili sigorta yaptırılamaz. Uygulamada ise kredi veren kuruluşlar tüketicinin isteğine bağlı olan sigortaları kredi için bir ön şart olarak ileri sürebilmektedir. Ancak bu durumda, kredi veren sigortanın belli bir sigorta şirketinden yaptırılmasını zorunlu tutamamaktadır. Tüketicinin istediği bir sigorta şirketinden sağladığı teminat, kredi veren tarafından kabul edilmek zorundadır.