Kredi
Kredi Ödemede Temerrüt
İzlediğiniz içerikler sonrasında Finansal Okuryazarlık Sertifikası kazanmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
10 kredi
  • Kategori Kredi
  • Süre ####

Eğitimi Paylaş

İçerik Metni

Kredi Ödemede Temerrüt

Tüketiciler tarafından kullanılan kredilerde borcun vaktinde ödenmemesiyle ilgili bazı düzenlemeler bulunmaktadır. Bu konu hakkında bilgi sahibi olmadan önce temerrüt ve muacceliyet kavramlarının bilinmesi gerekir. Muacceliyet, borca ilişkin ödemenin alacaklı tarafından talep edilebilir hale gelmesi iken temerrüt, borcun gerektiği şekilde ödenmemesini ifade eder.

Kredi sözleşmesinde kredi veren tarafından belli bir ödeme planı sunulur ve sözleşme imzalandığında, tüketici ödeme planında belirlenmiş tarihlerde ana para ve faiz ödeme yükümlülüğü altına girer. Taksit ödemeleri ödeme planında yazan tarihlerde muaccel hale gelir, yani kredi veren o tarihte taksit tutarının ödenmesini talep etme hakkına sahip olur. Taksit tutarının tam ve zamanında ödenmemesi durumunda, tüketici temerrüte düşmüş sayılır ve temerrüte düşülen tutara gecikme faizi işlemeye başlar.

Peki Gecikme Faizi Nasıl Hesaplanır?

Gecikme faizi kredi faizinin %30’undan yüksek olamaz. Örneğin, kredi faizi %1 ise gecikme faizi en fazla %1,30 olarak uygulanabilir. Kredi ödemeyi geciktirdiğinizde yalnızca ödemesi geciken kısım için gecikme faizi uygulanırken, gecikmeyen ödemelerle ilgili olarak normal kredi faizi uygulanmaya devam eder.

Gecikme faizi yalnızca geciken anapara ödemesi üzerinden işletilir. Örneğin, 1.500 TL tutarlı taksitiniz için ödemeyi 30 gün geciktirdiğinizi varsayalım. Gecikme faizinin ne kadar olacağını anlamak için öncelikle taksit tutarınızın ana para, faiz ve varsa vergi ve fon ödemeleri arasında nasıl dağıldığını bulmamız gerekir. Diyelim ki, taksitimizin 1.000 TL’sini ana para ödemesi oluştururken, 400 TL’sini faiz, 100 TL’sini ise diğer yükümlülükler oluşturuyor, bu durumda gecikme faizi yalnızca 1.000 TL üzerinden işletilebilir. Yani, 30 günde yaklaşık 13 lira gecikme faizi işler, ancak işletilen faiz üzerinden varsa vergi ve fon ödemelerini de ayrıca yapmamız gerekir.

Bazı şartların oluşması halinde ise ödeme planında kalan taksitlerin tamamı muaccel hale gelir. Diğer bir ifadeyle kredi veren krediye ilişkin borcunuzun tamamını talep edebilir. Bunun için;

Kredi sözleşmesinde, ödemede temerrüt durumunda borcun tamamını talep edilebileceğine ilişkin hüküm bulunması,

Kredi verenin sözleşmeden doğan bütün yükümlülüklerini yerine getirmiş olması,

Ve kredi kullananın birbirini izleyen en az iki taksit ödemesinde temerrüde düşmüş olması

gerekmektedir.

Bu şartlar gerçekleşmişse kredi veren tüketiciye 30 gün süre vererek uyarıda bulunur. Bu 30 günlük sürenin sonunda ödeme hala yapılmamışsa kalan tüm taksitler muaccel hale gelir, yani kredi veren tarafından geri ödemesi talep edilebilir.

Bu durumda, ödeme planınızda yer alan ancak henüz vadesi gelmemiş olan bu taksitlerin içindeki faize ilişkin tutarlar kredi verence talep edilememektedir.

Bu aşamadan sonra kredi veren alacaklarının tahsili için yasal takip sürecini başlatabilmektedir.

Kredi ödemede zorluğa düşmeniz halinde yasal takip süreci başlamadan önce kredi veren kuruluş ile görüşerek ödemenizi finansal durumunuza göre yeniden düzenlemek için kredi yapılandırması talep edebilir, ya da borçlarınızı size daha uygun bir ödeme planı sunan başka bir bankaya transfer edebilirsiniz. Detaylı bilgi için “Kredi Yapılandırma ve Borç Transferi” içerikli videomuzu izleyebilirsiniz.