Kredi Zorunlu Eğitim
Kredi Kartı Kullanımı ve Faizi
İzlediğiniz içerikler sonrasında Finansal Okuryazarlık Sertifikası kazanmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
10 kredi
  • Kategori Kredi
  • Süre ####

Eğitimi Paylaş

İçerik Metni

Kredi Kartı Kullanımı ve Faizi

Günümüzde neredeyse herkesin cebinde bir kredi kartı var. Kredi kartlarıyla, belirlenen limitler dahilinde borçlanarak harcama yapılabildiği gibi, nakdi kredi de kullanılabilir. Peki bu sistem nasıl işler?

Günümüzde birçok işyeri kartla ödeme kabul ediyor. Bu işyerlerinden kredi kartıyla alışveriş yapıldığında aslında ödemeyi banka yapar ve kartı kullanan kişiyi ödeme tutarı kadar borçlandırır. Yapılan alışverişler nedeniyle oluşan borcun, son ödeme tarihine kadar ödenmesi halinde kredi kartına faiz işlemez. Banka böylece aslında kartı kullanan kişiye yaklaşık 40 güne kadar faizsiz borç vermiş olur. Bu durumda, banka yalnızca yapılan alışveriş nedeniyle kart kullandıran işyerinden komisyon kazanmaktadır.

Kredi kartında hesap kesim tarihleri vardır. Bu tarihler arasındaki dönemlerin her biri bir hesap dönemidir. Örneğin hesap kesim tarihimiz 1 Haziran iken sonraki hesap kesim tarihimiz 1 Temmuz ise 1 Haziran-1 Temmuz arası bir hesap dönemimizdir. Hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasında ise en az on gün olmak zorundadır. Buna göre son ödeme tarihimizin de 11 Temmuz olduğunu varsayabiliriz. Bu durumda kredi kartıyla 1 Haziran-1 Temmuz arasında yaptığımız alışveriş harcamaları nedeniyle oluşan borcu 11 Temmuz’a kadar herhangi bir faiz maliyetine katlanmaksızın ödeyebiliriz. Yani, 1 Haziran’da yaptığımız harcama için 40 günlük vade avantajı yakalarken, 30 Haziran’da yaptığımız harcama için 11 günlük vade avantajımız olur. Bu nedenle yüksek tutarlı harcamalarımızı hesap kesim tarihimiz yaklaştığında yapmak yerine hesap kesim tarihimizin hemen sonrasında yapmak daha büyük avantaj sağlar. Ancak, alışveriş harcamaları dışındaki kullanımlarla ilgili olarak faizin işlem tarihinden itibaren işletilebileceğini unutmayın.

Peki son ödeme tarihinde ne kadar ödeme yapmamız gerekir? Aslolan borcumuzun tamamını ödemektir ancak asgari ödeme tutarı kadar ödeme yapmamız durumunda da temerrüte düşmemiş sayılırız ve kredi notumuzda bir düşüş olmaz. Bu tutar, dönem borcumuzun, asgari ödeme oranıyla çarpılması sonucunda bulunur. Asgari ödeme oranı ise %20’den düşük olamamaktadır. BDDK tarafından bu oranlarda dönem dönem farklı kriterlere göre değişiklik yapılabilmektedir.

Alışveriş harcamalarından kaynaklı borcumuzun tamamını son ödeme tarihine kadar ödemezsek borç bakiyemize faiz işlemeye başlar. Burada iki farklı faiz türü karşımıza çıkar. Birincisi akdi faiz, ikincisi gecikme faizidir. Akdi faiz, asgari tutarın üzerinde yapılan ödemelerde işletilirken, gecikme faizi asgari tutarın altında yapılan ödemelerde işletilmektedir. Gecikme faizi akdi faizden daha yüksektir. Kredi kartlarına işletilebilecek akdi faiz ve gecikme faizlerinin azami oranları Merkez Bankası tarafından aylık olarak belirlenir. Bununla birlikte, ödenen faizin yanı sıra bu faize ilişkin Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ödemesi yapmak durumunda kalacağımızı da unutmayın. Bu, kredi kartında işleyen faizin %30'u kadar ilave maliyete katlanmamız anlamına gelir. Peki faizler nasıl işletilir?

Örneğin hesap dönemimiz olan Haziran ayında kredi kartıyla 1.000 TL tutarında alışveriş yapmış olalım. Asgari ödeme tutarımız olan 200 TL’yi son ödeme tarihimiz olan 11 Temmuz’da ödediğimiz durumda, kalan 800 TL için 1 Temmuz’dan, yani hesap kesim tarihimizden, itibaren akdi faiz işletilmeye başlar. Son ödeme tarihinde asgari tutarın altında, diyelim ki 100 TL, ödeme yaptığımız durumda ise faiz şu şekilde işletilir: Asgari tutarın üzerindeki kısım olan 800 TL için 1 Temmuz’dan itibaren akdi faiz uygulanır. Asgari tutarın ödenmeyen kısmı olan 100 TL için ise 1 Temmuz-11 Temmuz arasında akdi faiz uygulanırken, 11 Temmuzdan sonraki dönem için gecikme faizi işletilmeye başlar. Burada dikkat edilmesi gereken: son ödeme tarihinde borcumuzun ödenen kısmına hiç faiz işletilmezken, ödenmeyen kısmına geciken gün sayısı kadar işletilen faizin yanı sıra, hesap kesim tarihi ile son ödeme tarihi arasındaki gün sayısı kadar da faiz işletileceğidir.