Borsa
Halka Arz Fiyatı
İzlediğiniz içerikler sonrasında Finansal Okuryazarlık Sertifikası kazanmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
10 kredi
  • Kategori Borsa
  • Süre ####

Eğitimi Paylaş

İçerik Metni

Halka Arz Fiyatı

Halka arza ilişkin önemli konulardan biri halka arz fiyatıdır. Şirket paylarının hangi fiyattan halka arz olacağı belirlenirken halka arza aracılık eden yetkili kuruluş tarafından hazırlanan fiyat tespit raporu referans alınmakta ve bu fiyata genellikle bir halka arz iskontosu uygulanmaktadır. Bu raporda Şirketin değerinin bulunmasında çoğunlukla piyasa çarpanları yöntemi ve indirgenmiş nakit akımları yöntemi olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır ve nihai değer bulunurken bu yöntemlere belli ağırlıklar verilir. Piyasa çarpanları yönteminde aynı sektörde faaliyet gösteren ve halihazırda payları borsada işlem gören şirketlerin borsa fiyatları ile çeşitli finansal büyüklüleri arasında orantı kurulur ve benzer orantının Şirket için geçerli olduğu varsayımında Şirket paylarının fiyatının ne olacağı değerlendirilir. Fiyat tespit raporunu incelerken, kullanılan benzer nitelikteki şirket verilerin şirket fiyatının belirlenmesinde gerçekçi bir referans noktası olup olmadığı yatırımcılar tarafından değerlendirilmelidir.

İndirgenmiş nakit akımları yönteminde ise, Şirketin gelecekte elde edeceği gelirleri, giderleri ve diğer nakit akışları tahmin edilir ve bu tahmin sonucunda bulunan nakit akışları belirlenen bir iskonto oranıyla bugünki değerine indirgenir. Böylece bulunan değer firma değerini gösterir. Bu değerden Şirketin mevcut durumdaki net nakit borçları çıkartılarak Şirketin özkaynak değerine ulaşılır. Bu yöntem çeşitli varsayımlar içermektedir ve bulunan şirket değeri bu varsayımların gerçekleşecek olmasına bağlıdır. O yüzden yatırımcıların bu yöntemde gelecekle ilgili beklentilerle ilgili varsayımları ve kullanılan iskonto oranını incelemesi ve bunların makul olup olmadığını değerlendirmesi gerekmektedir.

Bu değerlendirmeleri yapmak çoğu zaman bir uzmanlık gerektirebilir. Bu nedenle, SPK tarafından farklı uzman kuruluşların söz konusu fiyat tespit raporuyla ilgili değerlendirme yapması istenmekte ve bu raporlar da kamuyla paylaşılmaktadır. Halka arza katılmadan önce fiyat tespit raporuyla ilgili diğer uzman görüşlerinin de incelenmesi yararlı olacaktır.

Şirket paylarının ilk defa halka arz olması genellikle yatırımcılar tarafından özel ilgi gösterilen bir konudur. Bu nedenle, yeni halka arz edilen şirketin borsa fiyatları ilk zamanlar diğer şirketlere kıyasla oldukça fazla dalgalanabilmektedir. Yatırımcıların yoğun ilgileri nedeniyle borsa fiyatı makul olmayan şekilde yükselebilmekte ve bunun sonrasında büyük düşüşler de yaşanabilmektedir. Yeni halka arz edilen şirkete yapılan yatırımların büyük kazançlar getirebileceği gibi büyük kayıplara da yol açabileceği bilinerek hareket edilmelidir.