Borsa
Halka Arz
İzlediğiniz içerikler sonrasında Finansal Okuryazarlık Sertifikası kazanmak için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
10 kredi
  • Kategori Borsa
  • Süre ####

Eğitimi Paylaş

İçerik Metni

Halka arz, şirketlerin pay senedi ya da çeşitli borçlanma araçlarının satın alınması için halka yaptıkları genel çağrı ve bu çağrı sonunda yapılan satışa verilen genel isimdir. Bu sayede, şirketler sermaye piyasası araçlarını satarak geleneksel bankacılık işlemleri dışında alternatif bir fon kaynağı bulma imkanına erişmektedir. Genellikle halka arz dendiğinde, şirket paylarının ilk defa halka satılması yoluyla halka açılmasından bahsedilmektedir. Bu işlem sonunda ilgili şirketin payları borsada işlem görmeye başlar. Peki halka arzlara katılmadan önce nelere dikkat edilmelidir? Birlikte inceleyelim. Halka arz yalnızca mevcut şirket ortaklarının hisselerinin halka satılması yoluyla yapılabileceği gibi sermaye artırımı yoluyla da yapılabilir ya da bu iki seçenek bir arada kullanılabilir. Mevcut şirket ortaklarının paylarının halka arzında, şirkete herhangi bir kaynak girişi olmaz. Bu durumda yalnızca şirketin ortaklık yapısı değişmektedir. Sermaye artırımı ile yapılan halka arzda ise hisse satışı ile halktan toplanan paralar doğrudan Şirket kasasına girer. Halka arz için SPK’ya yapılan başvuruda Şirket tarafından toplanan paraların nerede kullanacağına ilişkin “Fon Kullanım Raporu” hazırlanır. Halka arza katılım öncesinde şirketin sağlanan kaynakları nasıl kullanacağına bakmak yatırımcılar için önemlidir. Örneğin, Şirket bu kaynağı borçlarını ödeyerek finansal yapısını güçlendirmek isteyebilir, ya da yeni bir fabrika kurup gelirlerini artırmayı amaçlıyor olabilir. Toplanan fonların nasıl değerlendirileceği Şirketin mevcut ve gelecekteki durumuyla ilgili olumlu ya da olumsuz sinyaller verebilmektedir. Halka arza katıldığınızda artık o şirketin ortağı haline gelirsiniz ve bu yatırımınızdan dolayı ileride pişman olmamak için ortak olma kararı vermeden önce şirketi dikkatli bir şekilde inceledeğinizden emin olmalısınız. Halka arz edilecek şirketle ilgili bilmeniz gereken birçok bilgi kamuyu aydınlatma platformunda paylaşılan izahnamede yer almaktadır. İzahnamede şirketin finansal durum ve performansı ile geleceğe yönelik beklentilerine, faaliyetlerine, ihraç edilecek payların özelliklerine ve bunlara bağlı hak ve risklere yönelik yatırımcıların bilinçli bir değerlendirme yapmasını sağlayacak nitelikteki tüm bilgilere yer verilmektedir. İzahnamelerin tutarlı, anlaşılabilir ve eksiksiz olup olmadığı SPK tarafından incelenmekte ve onaylanmaktadır. İzahnamelerin onaylanmış olması ihraç edilen payların SPK tarafından teminat altında olduğunu veya ihracın kalitesini göstermez. Bu çerçevede, bir şirketin ortağı olma kararı verilirken, payların riskleri ve getirisinin, payları ihraç eden ortaklığın mali durumunun, faaliyet yapısının, ortaklığın içinde bulunduğu sektörün analiz edilmesi ve izahnamenin bir bütün olarak incelenmesi gerekmektedir.