Aşağıdaki grafik, son 10 yıldaki her takvim yılında seçilen varlık sınıflarının en iyiden en kötüye doğru sıralanmış yıllık getirilerini gösterir. Getiri sıralamaları yıldan yıla önemli ölçüde değişiyor; çeşitlendirme yatırım risklerini ortadan kaldıramasa da, çeşitli varlık sınıflarına yatırım yapmanın neden yardımcı olabileceğini gösteriyor. Getiriler, mevcut ve gelecekteki sonuçlar hakkında kesin bir değerlendirme sağlamaz. Bu veriler, yatırım tavsiyesi olarak kullanılmamalıdır.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Ortalama
BİST 100
28,75 %
Dolar/TL
25,39 %
Altın/TL
31,67 %
BİST 100
52,07 %
Altın/TL
38,19 %
BİST 100 Dışı
83,86 %
BİST 100 Dışı
127,02 %
Dolar/TL
76,79 %
BİST 100
206,5 %
Altın/TL
80,23 %
BİST 100 Dışı
54,90 %
BİST Temettü
28,33 %
Konut
16,02 %
Dolar/TL
21,47 %
BİST Temettü
39,2 %
Dolar/TL
38,07 %
DİBS (Uzun Vadeli)
39,11 %
Altın/TL
55,13 %
Altın/TL
71,56 %
BİST 100 Dışı
186,74 %
Konut
78,78 %
Konut
40,73 %
BİST 100 Dışı
26,69 %
BİST 100 Dışı
13,13 %
BİST Temettü
15,23 %
BİST 100 Dışı
39,1 %
Enflasyon
20,3 %
DİBS (Orta Vadeli)
33,98 %
BİST Temettü
45,81 %
Konut
66,71 %
Konut
161,03 %
Enflasyon
64,77 %
BİST 100
39,66 %
DİBS (Uzun Vadeli)
21,73 %
Altın/TL
11,33 %
Konut
12,48 %
Altın/TL
19,97 %
ÖSBA
18,26 %
Altın/TL
33,83 %
Konut
31,61 %
BİST Temettü
42,97 %
BİST Temettü
153,65 %
Dolar/TL
57,23 %
Altın/TL
39,15 %
DİBS (Orta Vadeli)
12,89 %
TL Mevduat
10,55 %
BİST 100
11,59 %
ÖSBA
12,5 %
TL Mevduat
18,04 %
BİST 100
29,68 %
BİST 100
30,85 %
Enflasyon
36,08 %
DİBS (Uzun Vadeli)
103,49 %
BİST 100 Dışı
56,96 %
BİST Temettü
37,03 %
Konut
12,89 %
ÖSBA
9,94 %
TL Mevduat
11,1 %
TL Mevduat
12,31 %
DİBS (Kısa Vadeli)
14,94 %
BİST Temettü
29,56 %
Dolar/TL
23,57 %
BİST 100
30,05 %
Enflasyon
64,27 %
BİST Temettü
45,5 %
Dolar/TL
31,60 %
TL Mevduat
9,86 %
Enflasyon
8,81 %
DİBS (Kısa Vadeli)
10,88 %
Enflasyon
11,92 %
Konut
6,16 %
DİBS (Kısa Vadeli)
25,18 %
Enflasyon
14,6 %
BİST 100 Dışı
25,04 %
DİBS (Orta Vadeli)
60,85 %
BİST 100
39,26 %
Enflasyon
24,93 %
DİBS (Kısa Vadeli)
9,71 %
DİBS (Kısa Vadeli)
8,57 %
DİBS (Orta Vadeli)
10,58 %
Konut
10,89 %
DİBS (Orta Vadeli)
6,08 %
ÖSBA
22 %
ÖSBA
11,41 %
ÖSBA
18,73 %
Dolar/TL
44,07 %
TL Mevduat
35,7 %
ÖSBA
16,90 %
ÖSBA
9,65 %
DİBS (Orta Vadeli)
3,18 %
ÖSBA
10,52 %
DİBS (Kısa Vadeli)
9,32 %
DİBS (Uzun Vadeli)
-4,29 %
TL Mevduat
18,71 %
TL Mevduat
10,69 %
TL Mevduat
18,09 %
Altın/TL
40,86 %
ÖSBA
33,52 %
TL Mevduat
16,41 %
Altın/TL
8,74 %
DİBS (Uzun Vadeli)
-3,42 %
BİST 100 Dışı
9,96 %
DİBS (Uzun Vadeli)
7,9 %
BİST 100
-18,07 %
Dolar/TL
12,91 %
DİBS (Uzun Vadeli)
9,61 %
DİBS (Kısa Vadeli)
15,07 %
DİBS (Kısa Vadeli)
25,25 %
DİBS (Kısa Vadeli)
6,29 %
DİBS (Kısa Vadeli)
13,40 %
Dolar/TL
8,65 %
BİST Temettü
-11,76 %
Enflasyon
8,53 %
Dolar/TL
7,89 %
BİST Temettü
-18,2 %
Enflasyon
11,84 %
DİBS (Kısa Vadeli)
8,82 %
DİBS (Orta Vadeli)
2,25 %
ÖSBA
22,49 %
DİBS (Orta Vadeli)
-19,25 %
DİBS (Uzun Vadeli)
12,81 %
Enflasyon
8,17 %
BİST 100
-14,12 %
DİBS (Uzun Vadeli)
7,94 %
DİBS (Orta Vadeli)
6,53 %
BİST 100 Dışı
-19,49 %
Konut
10,7 %
DİBS (Orta Vadeli)
7,68 %
DİBS (Uzun Vadeli)
-21,67 %
TL Mevduat
19,04 %
DİBS (Uzun Vadeli)
-32,31 %
DİBS (Orta Vadeli)
12,48 %
Veri Kullanılan Endeks Açıklama
Altın BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLI ORTALAMA ENDEKSİ Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda gerçekleşen altın işlemlerinin ağırlıklı ortalama fiyatları üzerinden hesaplanan getiri.
BİST 100 BIST 100 ENDEKSİ Yıldız Pazar’da işlem gören şirketler arasından piyasa değeri, işlem hacmi vb. kriterler dikkate alınarak Borsa İstanbul tarafından seçilen 100 adet şirketin hisse senetlerinin getirileri.
BİST 100 Dışı BIST TUM-100 ENDEKSİ BIST Tüm Endeksine dahil olup BIST 100 Endeksinde yer almayan şirketlerin hisse senetlerinin getirileri.
BİST Temettü BIST TEMETTU ENDEKSİ Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar’da işlem gören ve son 3 yılda nakit temettü dağıtan şirketlerin hisse senetlerinin getirileri.
DİBS (Kısa Vadeli) BIST-KYD DİBS KISA ENDEKSİ Vadesine en fazla 365 gün kalan devlet iç borçlanma senetlerinin getirileri.
DİBS (Orta Vadeli) BIST-KYD DİBS ORTA ENDEKSİ Vadesine 366 ile 1095 arasında gün kalan devlet iç borçlanma senetlerinin getirileri.
DİBS (Uzun Vadeli) BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ Vadesine en az 1096 gün kalan devlet iç borçlanma senetlerinin getirileri.
Konut YENİ KONUTLAR FİYAT ENDEKSİ Türkiye genelini temsil etmek üzere, yapım yılı son iki yıl olan konutlar için, hedonik regresyon yöntemi kullanılarak hesaplanan fiyatlardaki yıllık değişim.
Mevduat Bankalarca açılan 3 aya kadar vadeli TL mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları (akım %).
ÖSBA BIST-KYD OSBA SABIT ENDEKSİ Borçlanma Araçları Piyasası'nda işlem gören iskontolu ve sabit faizli kuponlu özel sektör borçlanma araçlarının getirileri.